Nyheder fra Foreningen Boligejernes RK

Beretning 2019

Foreningen har afholdt den ordinære generalforsamling.

Opdatering 1.5.2020:
Foreningens revisionselskab Deloitte, har i dag afgivet erklæring om, at de indsamlede midler, er anvendt i overensstemmelse med indsamlingstilladelsen fra Indsamlingsnævnet.

Beretning 2019.pdf
Økonomi 2019.pdf