Bestyrelse

René Poulsen har været i den finansielle sektor siden 1980, hvor han startede som elev i Sparekassen Bikuben. Han har desuden været rådgiver i Realkredit Danmark og har været bankdirektør i perioden 2001-2014. René er i dag rådgiver og forretningsudvikler i rådgivningsvirksomheden RealRåd ApS. René er formand for bestyrelsen.


Anne-Lise Emcken har arbejdet inden for IT området i over 40 år. Har siden 1981 arbejdet i VP Securities. Anne-Lise var med til at omlægge både obligationer og aktier til elektronisk registrering. I starten af 1990’erne var Anne- Lise med til at udarbejde en løsning til registrering af futures og optioner.

Anne-Lise har således stor erfaring med automatisering af back office funktionerne i forbindelse med alle former for værdipapirer, herunder clearing og settlement. Senest har Anne-Lise deltaget i arbejdet med integration til det fælles europæiske TARGET2 securities projekt.

Helen Holmgaard er vores kritiske boligejer i bestyrelsen. Helen er til daglig økonomichef i Boliggården.