Nyheder fra Foreningen Boligejernes RK

Den 11. august 2018:
Boligejerne taber retssager mod BRF Kredit og Totalkredit om hjemmel til stigende bidragssatser.
Østre Landsret afsagde dom den 8. august 2018 til fordel for realkreditinstitutterne, hvorved institutternes ret til at hæve bidragssatserne på eksisterende lån, blev stadfæstet. Dermed tabte boligejerne endegyldigt håbet om, at der i det mindst skal argumenteres for behovet for stigningen. Dette afviste Landsretten.
Der er derfor endnu større behov for etableringen af Boligejernes RK end tidligere, for at sikre en fair og gennemsigtig prissætning i branchen.
Vi arbejder fortsat på at skaffe de nødvendige 125 mio. kr. til etablering af selskabet.