Ikke alle kan få realkreditlån

Gode tider for pantebrevsbranchen!

”Der gives mange undskyldninger for ikke at yde et realkreditlån”. Det står der i en af artiklerne fra Jyllands-Posten på billedet, og mon ikke de tilsammen blot dækker over det faktum, at realkreditinstitutterne synes, at risikoen er for høj?

Risikoen for, at ejendommen ikke kan sælges igen vel og mærke, for det er en realitet at et af realkreditinstitutterne i deres kreditpolitik skriver, at ”ejendomme der er svært omsættelige skal afslås til belåning”. Så er spørgsmålet jo bare, hvornår en ejendom er svært omsættelig?
Parret, som artiklen handler om, købte huset for 630.000 kroner og valgte en finansiering til 8,5 % gennem et pantebrevsselskab og var derved villige til at betale en ydelse som er 3.000 kr. højere pr. måned. Hvis man er villig til at betale en overpris på 3.000 kr. hver måned, må ejendommen vel have en vis tiltrækning. Og hvis budgettet kan bære en ekstra udgift på 3.000 kr. hver måned, må der vel være tale om en stærk privatøkonomi.
Historien her er altså et godt eksempel på, hvordan alternative pengeudlånere kan gøre en god forretning, fordi realkreditinstitutterne ikke mere følger de gamle realkreditprincipper om murstensbelåning til alle.

Vi ved godt, at reglerne løbende bliver strammet op og dermed sætter nogle lovgivningsmæssige begrænsninger, men en stor del af problematikken skyldes manglende vilje, fordi der i meget høj grad tages hensyn til rentabiliteten i den enkelte sag, og dermed afkastet til ejerne, fremfor det oprindelige formål med realkreditlån, nemlig at sikre boligejere i hele landet en billig finansiering. Dengang kunne alle få 60 % belåning, fordi låntagerne hæftede solidarisk.
I dag hæfter man ikke solidarisk rent juridisk. Men man gør det i praksis, fordi ekstraordinære store tab, bare betyder, at administrationsbidraget på alle lån bliver sat op.

Et af formålene med Boligejernes RK er netop at forsøge at genopfinde denne solidaritet. I den grad det kan lade sig gøre. Vi ønsker at alle uanset adresse, kan få et realkreditlån. Med alle de udfordringer der er forbundet med det.