Nyheder fra Foreningen Boligejernes RK

 

Den 26. september 2018:

Låntagerne i realkreditten er igen endt som sorteper.
Her troede man lige, at politikerne havde blåstemplet konkurrencerådets anbefaling nummer 16 angående forslaget om at realkreditinstitutterne skal udlevere obligationerne til låntagerne, såfremt de ønsker det, men ifølge artikel i Økonomisk Ugebrev er denne beslutning nu omgjort.

Forslagets intentioner var at skabe gennemsigtighed og fair prisdannelse for låntagerne, hvor låntagerne selv kunne vælge agent til at forestå afsætningen af obligationerne i markedet til bedste pris, og dermed undgå en intern afregning mellem det pågældende realkreditinstitut og den tilhørende bank. Ifølge artiklen i ØU er vedtagelsen af forslaget nu forduftet som dug for solen.

Dette er igen et slag mod den frie konkurrence, gennemsigtighed i prisdannelsen på det finansielle marked og igen en forringelse af låntagernes stilling i forhold til realkreditten. Derfor arbejder vi for at etablere et realkreditinstitut der sætter kundernes tarv i højsædet, og derfor indgår det selvfølgelig som en standard mulighed i vore planer, at kunderne kan få udleveret obligationerne, og selv forestå afsætningen i markedet.

Wagn Erik Nørgaard,
formand for foreningen Boligejeres RK.

Læs mere her:
https://ugebrev.dk/finans/sidste-udkald-politikerne-maa-redde-den-danske-realkreditmodel/