Nyhedsbrev sendt til bidragsydere i vores crowdfunding dec. 2018.

Du er en af de 1.962 som støttede vores crowdfunding på Booomerang.dk, så nu synes vi, at det er på tide, at vi fortæller lidt om, hvad vi har lavet det sidste års tid. 

Indledningsvis vil vi lige give nogle hovedtal fra indsamlingen:

 Det indsamlede beløb                              739.286 kr.

Omkostninger: 

-         Betaling til Booomerang                 -35.956 kr-         

-          Mødeudgifter                                          - 3.743 kr.

-         Facebookreklamer                               -4.984 kr.

-         Videoproduktion                                -25.000 kr.

-         Honorar til Deloitte                           -25.000 kr.

-         Gebyr til Indsamlingsnævnet          -1.000 kr.

-         IT-omkostninger                                          -123 kr.

Disponibelt til det videre forløb           643.478 kr.

 Vi har brugt lang tid på, at indhente og bearbejde data, og resultatet er indtil nu blevet et Investment Memorandum, som vi har udleveret og gennemgået med en række pensionskasser. Desværre har succesen været begrænset. Vi har mødt stor sympati for projektet, og roser for det høje niveau i memoet, men desværre har der også været forskellige begrundelser for IKKE at støtte det økonomisk med investeringer.

 En reel udfordring fra pensionskasserne er det afkast, som vi stiller i udsigt. Det er et pænt stykke fra, hvad pensionskasserne selv forventer i afkast af deres investeringer. Vi tilbyder 5-6 % i afkast, eller det halve af, hvad resten af finanssektoren forventer at kunne tilbyde deres investorer. Så egentlig forstår vi godt holdningen, da de jo skal varetage kundernes interesser.

 Men måske arbejder tiden for os. Den seneste tid har jo vist, at forretningsmodellerne i de store finanskoncerner ikke er langtidsholdbare. 

Det er simpelthen ikke realistisk at få så store afkast på lovlig vis i en verden, hvor renten er nul.

 Internt i foreningen har vi desværre gennemført et formandsskifte. Wagn Erik Nørgaard ønskede af private grunde at trække sig fra projektet, og i stedet er René Poulsen trådt til igen.

Wagn Erik var ankermanden bag vores Investment Memorandum og har udført et stort arbejde med at kontakte potentielle investorer. Det takker vi Wagn Erik for.

Vores ideer er overordnet set ikke ændret, men det er tidsplanen, og det er selvfølgelig ærgerligt, for det betyder, at du som potentiel låntager i Boligejernes RK må vente lidt længere, end vi havde håbet.

Vores erfaringer fra møderne med pensionskasserne, har også afstedkommet med en erkendelse af, at vi er nødt til at gentænke vores strategi. 

Kan vi gennemføre projektet på en anden og mindre kapitalkrævende måde, som er mere overbevisende for potentielle investorer? Det vil vi bruge de næste måneder på at undersøge.

Når den nye strategi er klar, skal vi forsøge at finde vores investorer andre steder, end blandt pensionskasserne.  Vi er overbeviste om, at der findes velhavende familier, som deler vores holdninger og begejstringen for det danske realkreditsystem, og som gerne vil være med til at holde realkreditmodellen i live.

 Der er dog også en mulighed for at løsningen på kapitalfremskaffelsen skal komme fra politisk side. 

I foreningen har vi meget forskellige politiske ståsteder, men vi har mødt stor forståelse for vores udfordringer hos den nuværende opposition, og har derfor bidraget til et udspil til et forslag til en ny strukturreform i den finansielle sektor. En reform, som blandt andet støtter vores ønsker om at fjerne de barrierer som vi møder med hensyn til kapitalkrav.

Ved præsentationen af forslaget den 18.12.2018 var der en bred opbakning fra hele oppositionen, og hvis regeringens støtteparti kan overbevises, kan flertallet komme i hus. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at den nuværende liberale regering modarbejder øget konkurrence i den finansielle sektor, mens oppositionen kæmper for øget konkurrence.

 Passive medlemmer.

Vores forening fungerer med en lille lukket kreds som medlemmer. Det vil den fortsætte med, men vi har nu ændret vedtægterne, så vi fremover både kan have aktive og passive medlemmer.
De aktive medlemmer er samtidig en del af arbejdsgruppen og bidrager med at løse konkrete opgaver.
Som noget nyt, kan man også blive passivt medlem og på den måde støtte projektet økonomisk. Kontingentet er 200 kroner årligt, plus hvad man ellers ønsker at betale.
Hvis du vil være passivt medlem, kan du bruge formularen på vores hjemmeside.

 Hvis du vil følge med i, hvad vi laver, kan du følge med på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig til at modtage vores nyhedsbreve.