Om foreningen

Det danske realkreditsystem, som har eksisteret siden 1797, bliver kaldt verdens bedste, og er uden held forsøgt kopieret i flere lande. 
I 1989 fik bankerne lov til at købe kreditforeningerne, og i stedet for at have til formål at sikre boligejerne de billigst mulige lån, bidrager realkreditinstitutterne nu i stigende grad til bankernes overskud, og banklån bliver forklædt som realkreditlån.
Vi ønsker, at vende tilbage til de gamle realkreditdyder og genskabe det traditionsrige realkreditsystem.

Vores strateg er:

  • At etablere et nyt kundeejet realkreditinstitut med fokus på boligejeres behov
  • At reducere omkostningerne for låntagerne i hele lånets løbetid
  • At gøre bidragssatserne gennemskuelige for låntagerne
  • At sætte fokus på de klassiske realkredit produkter, der sikrer sund boligøkonomi og fjerner spekulations- og risikoelementet fra bolig økonomien
  • At genindføre udlodning fra reservefond til låntagerne
  • At genindføre solidaritet mellem låntagere således der kan ydes lån til alle boligejere - også i "vandkants Danmark".

Medlemskab:

Indtil videre fungerer vi som en meget lille forening med få aktive medlemmer. Med tiden vil alle låntagere automatisk blive medlem af foreningen.

Foreningen Boligejernes RK cvr.nr. 38228714