Nyheder fra Foreningen Boligejernes RK


Den 16. september 2018:
Opdatering omkring vores aktiviteter
Vi har siden offentliggørelsen af Investment Memorandum været i kontakt med de fleste pensionskasser, der ikke på en eller anden måde er tæt tilknyttet de 4 eksisterende realkreditkoncerner. Vi har modtaget stor anerkendelse for det professionelle faglige niveau, men desværre ingen konkrete tilsagn om deltagelse i finansiering af projektet.
Der er dog flere af pensionskasserne, der har tilkendegivet, at de gerne vil holdes orienteret om forløbet med henblik på eventuelt senere at gå ind i projektet.
Vi er nu gået i gang med at kontakte private investorer, hvor vi møder positiv interesse og har på nuværende tidspunkt etableret god dialog med flere investorer. Vi fortsætter dialogen med både privat og institutionelle investorer med henblik på at opnå tilsagn om de 125 mio. kr. vi har behov for.