Nykredit overvejer højere priser på lån i yderområderne.

Ifølge Jyllands-Posten vil Nykredit tage hul på en diskussion om at ophæve et 200 år gammelt princip om enhedspriser på realkreditlån. Altså princippet om, at alle boligejere betaler samme bidragssats for samme belåningsgrad.

Nykredit overvejer altså at fjerne det unikke ved det danske realkreditsystem, og som vi har set det før, så sammenlignes priserne på danske realkreditlån med, hvad det koster at låne i andre lande. Og det er naturligvis med henblik på, at de danske realkreditlån skal være dyrere. Og hvis Nykredit hæver prisen, så følger de andre institutter med. Det så vi sidst i 2016.

Udgangspunktet for diskussionen er det faktum, at boligejere i yderområderne ikke kan få et realkreditlån, men er henvist til pantebrevslån eller banklån, hvor renten er højere. For at få en rettesnor for, hvad der venter, er et godt eksempel et lånetilbud fra en af de banker, som formidler lån i Totalkredit, men som har et alternativt tilbud til finansiering af netop de ejendomme, som ikke kan opnå et realkreditlån.
En 80 % belåning vil udløse en rente på banklånet på 3,85 %. Og der er tale om lån med variabel rente.
Derfor kan man sammenligne med Totalkredits F-Kort, hvor renten er minus 0,25 %.
Bankens tilbud svarer altså til en bidragssats på 4,10 %, hvor den tilsvarende er 0,9 % på realkreditlånet.
Prisforskellen er altså på 355 %.

Er det alligevel rimeligt at indføre forhøjede priser på lån til visse ejendomme?

Hvis alternativet er et pantebrevslån til 8,25 %, er 4,10 % vel stadig en fordel, men spørgsmålet er, om bankerne vil lade sig nøje med individuelle priser på realkreditlån til yderområderne? Og vil grænserne for yderområderne blive ændret, så de gælder for alle ejendomme udenfor ”vækstområderne”?

Under alle omstændigheder må et minimumskrav være, at det forhøjede risikotillæg gøres fuldstændig transparent ved at skulle oplyses særskilt. Ellers er det helt slut med gennemsigtigheden.

Tilføjelse 19.12.2018 kl. 10.04:
Vi har fået denne mail fra pressechefen i Forenet kredit:

"Kære Boligejernes RK
Denne historie er fyldt med faktuelle fejl, og jeg skal bede jer om at rette det omgående. 
Nykredit har på intet tidspunkt givet udtryk for, at princippet om ens priser for alle skal afvikles. Artiklen, som I henviser til, er med direktør i Forenet Kredit Louise Mogensen. Hun siger på ingen måde, at princippet er på vej ud. Tværtimod holder Forenet Kredit fast i princippet, som det tydeligt ses her: https://forenetkredit.dk/stadig-samme-pris-for-alle/ 
Artiklens overskrift må stå for Jyllands-Postens regning, og synspunktet kan ikke tillægges hverken Forenet Kredit eller Nykredit. 
Det er noget vås, at sammenligningen med udlandet skyldes, at vi ønsker en højere prissætning. Tværtimod er den gennemsnitlige bidragsbetaling faldende i Totalkredit. Det er simpelthen ikke i orden, at I kaster med mudder på konkurrenter på et så faktuelt forkert grundlag.
Totalkredit står for over 70 pct. af nyudlånet i de fleste landdistriktskommuner – til præcis samme bidragssats som velhavere i Nordsjælland betaler."

 Vi beklager, hvis vi har viderebragt en historie fra Jyllands-Posten som ikke holder vand. Ikke desto mindre står historien i dagens avis. Og man kan jo undre sig over, at man ønsker at drøfte spørgsmålet efter nytår, hvis det står helt fast, at man ikke vil ændre på principperne.