Enhedslisten har lavet et forslag til ny struktur i finanssektoren.

Den 18. december 2018 fremlagde Enhedslisten et forslag til strukturreformer i den danske finanssektor.
Blandt andet med forslag om at gøre det nemmere at etablere nye kreditforeninger baseret på andelsprincipperne.
Læs forslaget her.